Komentár: Cena Pavlika Morozova

Žijeme v dobe ľahkého prístupu k množstvu informácií. K takému množstvu, že našim dedom by sa z toho zavaril alebo ešte varí mozog. Je to naozaj trh s informáciami, kde väčšina predávajúcich používa výpredajové taktiky a ponúka to najlepšie za málo alebo zadarmo, pretože má na mysli len naše dobro. Pluralita i ľahké šírenie informácií majú však svoje mínusy, a kým kedysi […]

Deepity alebo ako vytvárať nezmysly, ktoré znejú hlbokomyseľne

V motivačnej literatúre, ezoterických textoch, na zdieľaných obrázkoch s pozadím západu slnka, z úst farárov či guruov – všade sa môžeme stretnúť so slovami, ktoré znejú hlboko, ale v podstate nevravia nič. Hovoríme o špecifickom fenoméne, ktorý nepredstavuje len lacný gýč či skratky v myslení. „Deepity“ je pojem, ktorý preslávil americký filozof Daniel Dennett. Ten […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top