Vieš prečo snívaš?

Všetci vedia, že spánok je dôležitý. Koľko ľudí sa však pýtalo otázku: prečo snívame? Majú sny vôbec nejakú funkciu? Našťastie existujú takí, ktorí sa tejto téme venujú v serióznych výskumoch. Skôr než si priblížime stručný prehľad výsledkov (prevažne z oblasti neurovedy), budem musieť snívanie zaradiť do širšieho kontextu. Predstavme si myseľ ako pracuje v rámci širokej spojitej škály […]

Deepity alebo ako vytvárať nezmysly, ktoré znejú hlbokomyseľne

V motivačnej literatúre, ezoterických textoch, na zdieľaných obrázkoch s pozadím západu slnka, z úst farárov či guruov – všade sa môžeme stretnúť so slovami, ktoré znejú hlboko, ale v podstate nevravia nič. Hovoríme o špecifickom fenoméne, ktorý nepredstavuje len lacný gýč či skratky v myslení. „Deepity“ je pojem, ktorý preslávil americký filozof Daniel Dennett. Ten […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top