Festival Svojráz

Festival, z ktorého si slovanstvo odnesiete domov! Príďte 8. augusta 2015 o 14.00 h. do Spoločenského domu v Kunove (Senica) na Festival SVOJRÁZ - Živý odkaz predkov a presvedčte sa, že slovenské tradície nepatria do minulosti. Ukážeme vám, ako vniesť pôvodnú slovanskú múdrosť a umenie do vášho bežného života, aby ste žili zdravšie, krajšie i družnejšie. Zdieľajte tento plagát a inšpirujte aj svoje okolie. Tešíme sa na vás!

Festival SVOJRÁZ – The Living Heritage Of Our Ancestors
This festival will have you taking Slavic culture home with you! You are invited to come to the Festival SVOJRÁZ – The Living Heritage Of Our Ancestors at the Social House in Kunov (part of town Senica, Western Slovakia) on the 8th of August 2015 at 2 p.m. and see for yourself that the Slovak traditions do not merely belong to the past. We will show you how to integrate original Slavic wisdom and art into your daily life, so you can live more healthy, beautifully and sociably. Share this poster and inspire those around you, too. We are looking forward to seeing you at the festival!

Festiwal SVOJRÁZ - Żywa wiadomość od przodków
Festiwal, z którego słowiańskość zabierzecie do domu! Przybądźcie 8. sierpnia 2015 r. o godz. 14:00 do Domu Ludowego w Kunovie (miasto Senica) na Festiwal „SVOJRÁZ - Żywa wiadomość od przodków” i przekonajcie się, że słowackie tradycje nie są przeżytkiem. Pokażemy wam, jak wnieść pierwotną słowiańską mądrość i sztukę do codziennego życia, aby żyć zdrowiej, piękniej i bardziej społecznie . Udostępniajcie ten plakat oraz inspirujcie swoje okolice. Czekamy na was!

Фестиваль СВОЙРАЗ - Живое наследие предков
Фестиваль, с которого вы принесете славянство домой! Приходите 8-го августа 2015 в 14.00 ч. в Общественный дом в Кунове, г. Сеница, на Фестиваль СВОЙРАЗ - Живое наследие предков — и убедитесь, что словацкие традиции живы и поныне. Мы покажем вам, как внести естественную славянскую мудрость и искусство в вашу обыденную жизнь, дабы вы жили здоровее, красивее и общительнее. Поделитесь сим приглашением и вдохновите ваше окружение! С нетерпением ждём вас!