Nájsť prácu po štúdiu už nemusí byť problém

Takmer tretina študentov humanitných odborov si nenájde prácu vo svojej oblasti. Podľa prognózy rezortu školstva sa situácia bude ešte zhoršovať. Asociáli zamestnaneckých zväzov a združení upozorňujú, že treba urobiť legislatívne zmeny, ktoré budú v prvom rade motivovať študentov k uplatneniu na trhu práce.

Emanuel Čerešňák z Univerzity Komenského argumentuje, že bilancovať vstupy a výstupy v oblasti vzdelávania výlučne na základe ekonomických ukazovateľov je krátkozraká kultúra, ktorá napokon zlikviduje samu seba. Zdá sa však, že existuje riešenie, ktoré nasýti potreby trhu práce a zároveň kultúrne požiadavky spoločnosti. Revolučný systém vzdelávania, jedinečný na celom svete, prináša Univerzita svätého Engelsa v Šamoríne.

Rektorka univerzity Ľubomíra Seretleková vysvetľuje, ako je možné zabezpečiť, aby bol „vlk sýty a ovca celá“: „študenti humanitných odborov po štátniciach často končia na nízko kvalifikovaných pracovných pozíciách, čím sú dokonca v nevýhode aj oproti rovesníkom, ktorí sa rozhodli po ukončení strednej školy namiesto štúdia budovať svoju kariéru. Inak povedané, študentka sociológie môže skončiť za pokladňou, zatiaľ čo jej bývalá spolužiačka zo strednej jej bude robiť vedúcu.“ Rektorka upozorňuje, že je treba sa pozrieť na veci ako sú, a vyvodiť z toho dôsledky: „vždy sa nájdu študenti, ktorí si neuvážene zvolia špecializáciu v odboroch, ako sú kulturológia, psychológia či rodové štúdiá. My im chceme iba dať reálne šance na život. Preto sme prišli s novými kombinovanými formami štúdia.

Ide o nekonvenčné kombinácie, ktoré zabezpečia potrebnú prax pri uplatnení na trhu práce v žiadaných profesiách, a aspoň minimálne nároky na kultúrnu úroveň jednotlivca.

Sociológ – kaderník

Psychológ – čašník

Kulturológ – strážnik SBS

Politológ – väzenský dozorca

Muzeológ – rušňovodič

Historik – krupiér

Etnológ – operátor výroby

Archeológ – pracovník pneuservisu

Archivník – skladník

Žurnalistika – ošetrovanie zvierať

Literárna veda – opatrovanie detí

Slavistika – obuvníctvo

Religionistika – cukrárstvo

Muzikológ – pilčík

Informačné štúdiá – zváračstvo

Estetika – výškové práce

Filozof – baník

Masmediálna komunikácia – dealovanie

 

V nasledujúcom ročníku univerzita otvára iba niektoré kombinované odbory, no v budúcnosti možno očakávať zvýšený záujem a vytvorenie ďalších programov. Inovatívnosť prístupu však netkvie iba v samotnom štúdiu. Potrebám trhu sa prispôsobuje napríklad aj charakter medzinárodných výmenných pobytov. „Rozhodli sme sa úplne zrušiť program Erazmus. Namiesto toho nám európsky parlament schválil mobilitu študentov JANO+. Ako príklad uvediem nášho doktoranda filozofie, ktorý zažil v rámci rozvíjania dizertácie o Heglovej dialektike raba a pána trojsemestrálnu stáž na pozícii operátora výroby v automobilke Volkswagen“ dodáva rektorka, ktorá o novom systéme štúdia hovorí ako o revolúcii v humanitných odboroch.

Posts created 11

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top