Prvé závislé noviny

Prvé závislé noviny

V čase, keď je slovenský mediálny priestor preplnený samými nezávislými správami je najväčšou vzburou závislosť. Všetky naše známe aj neznáme periodiká sa prezentujú ako nezávislé a slobodné, čo v čitateľoch vyvoláva iba zmätok, pocit neistoty a nepochopenia. My razíme novú cestu. Sme historicky a otvorene Prvými závislými novinami. Naše témy sú veľmi ideologicky zaťažené, nehovoriac o časovej a finančnej závislosti našich redaktorov. Všetky správy vychádzajú iba v závislosti od svojvôle vlastníka stránok a kvalita textu zásadne podlieha ľudskému faktoru. Už nikdy viac žiadna skrytá propaganda, reklama a manipulácia. Sláva Prvým závislým novinám!

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top