Program 2015

Program festivalu Svojráz 2015

HUDBA

Bezobratři

Kapela, ktorá vychádza z koreňov moravskej a slovenskej ľudovej tvorby, ale snaží sa pristupovať k jej interpretácii otvorene a nestrojene. Nevyhýbajú sa ani vlastnej tvorbe, hoc' výrazne inšpirovanou ľudovosťou. Hľadajú cesty, ako si zachovať k tradičnej hudbe pokoru, a zároveň s ňou pracujú prirodzeným a svojským spôsobom.

Žiarislav a bytosti

Žiarislav nahral a naspieval ako multiinštrumentalista väčšinu svojich dosiek (11) sám s nástrojmi, ako píšťaly, fujary, husle, korytová basa, basička (čelo), ozembuchy, bunkoše, hrkálky, bubny "doby" a tiež s gitarou a akustickou basgitarou a ďalšími inštrumentami. Pre jeho hudbu sú príznačné pôsobivé dvoj a viachlasy. Námetovo i celkovo čerpá z pôvodných hudobných i kultúrnych koreňov, avšak s výnimkou niekoľkých ľudových výpožičiek ide o novú tvorbu. Niektoré jeho piesne znejú ako dynamické pokračovanie folklórneho vývoja, ktorý u nás v tvorivosti akoby zmrzol, ale iné, a tých je na najnovšom CD (Pri prastarom dube) viac, predstavujú premostenie s duchom súčasnej doby, hlavne vo veci hudobných postupov. Žiarislav svoje piesne raz charakterizoval ako snové naminútky s reportážnou podstatou. Jeho hudba zvukom aj prístupom nepodobá na nič iné. Väčšinou ho zaraďujú do škatuľky "world music", sám označuje svoju hodbu ako novodrevnú a štýl ako "RODO".

Matúš Gonda

Predstaví nám fujaru i iné píšťaly, porozpráva o zvykoch, krojoch a obyčajoch našich predkov. Návštevníkov navyše naučí základy plieskania bičom.

BESEDY o bežnom živote v slovanskom duchu, zdravých medziľudských vzťahoch a kultúre bez šarlatánstva

Ivan Zich: "Pri Perúnovej brade!!!... alebo čo všetko ešte neviete o slovanských bohoch"

Ivan Zich je spravidla novinár, inak aj nezvyčajný propagátor histórie. Spoluzakladal jednu z prvých rodnovereckých občín na Slovensku a viac ako desať rokov sa venuje téme slovanských božstiev, ktoré sa vám pomerne svojsky pokusí predstaviť. Nemá rád rajčiny.

Michaela Šebetovská: „Pásli ovce velesy“ aneb Jak studovat stará náboženství a neutopit se v nesmyslech

Cílem této přednášky bude ukázat posluchačům, odkud se berou informace, které máme o starobylých bozích a mýtech a co všechno předchází napsání několika vět v odborné publikaci. Ukážeme si postup práce při studiu archaických náboženství - od seznámení se s úskalími provázející četbu rukopisů, až po moderní interpretace a jejich problematiku. Díky stručnému uvedení do studia starých textů týkajících se náboženství, se nám otevře cesta k otázkám, jak rozpoznat kvalitní a spolehlivou literaturu a jak co možná nejlépe odfiltrovat výmysly a zavádějící informace, jimiž se dnešní knihy a časopisy, ale zejména internet, jen hemží. Přednáška bude zaměřena ponejvíce na staroseverskou a staroslovanskou oblast, takže posluchač bude mít možnost se mimo jiné dovědět něco víc o eddické poezii či staroruských bylinách.

Michaela Šebetovská
Studentka religionistiky na FF UK v Praze, zaměřuje se na náboženství starých Slovanů, Baltů a Seveřanů, což jí skýtá mnoho inspirace pro život a tvorbu.

Mgr. Pavol Jelínek, PhD.: "Vylepšené dejiny – potrebujeme ich?"

Prednáška je venovaná fenoménu potreby vylepšovať dejiny. Nie je to vlastne nič nové, aj keď v súčasnosti na Slovensku konšpiračná literatúra, zameraná na „odkrývanie“ utajených, zamlčaných a inak manipulovaných dejín zažíva nebývalý rozkvet. V krátkom exkurze sa pozrieme na vylepšovanie dejín Slovanov v 19. storočí a v súčasnosti. V závere prednášky sa skúsime spoločne zamyslieť, prečo je to tak a či takto „vylepšené“ dejiny skutočne potrebujeme.
O autorovi:

Vyštudoval archeológiu a históriu na UKF v Nitre. Pôsobí ako archeológ v SAHI o. z., publikuje v časopisoch Historická revue a Historyweb.

„Ako využiť dejinné poznatky v novej dobe: v gazdovaní, umení, vedomstvách, spoločnosti...“

Porozpráva nám Žiarislav - slovenský hudobník, spisovateľ, šíriteľ vedomectva a pôvodnej duchovnej kultúry.

SLOVANSKÉ TRADÍCIE

REMESELNÉ DIELNE

Úvod do práce s kožou – pre malých i veľkých začiatočníkov bude na našom svojráznom festivale prezentovať mladá remeselníčka Barbora.

Kvetorosa - tvorba ručne robených cínových šperkov v originálnom dizajne s liečivými kameňmi a krásnou keramikou. Festival Svojráz navštívi so stánkom, kde nájdete šperky so slovanskou tematikou ako lunice, svargy, lunicové náušnice a šperky inšpirované krásou našej prírody a rozprávkami.
Návštevníci sa budú môcť učiť vyrobiť si ozdôbky drotárskou technikou.

SLOVENSKÁ KUCHYŇA

SÚČASNÁ SLOVANSKÁ MÓDA

Že vyšívanie, tkanie či paličkovanie sú výsadou len babičiek a tetušiek? Tak to určite nie! 🙂 Čoraz viac dievčat siaha po pôvodnom remesle a spája ho s vecami, ktoré nás v každodennom živote obklopujú. Obliekame sa do nich, skrášľujeme nimi seba aj svoje domovy a robíme radosť blízkym vzácnymi darmi. Áno, ručná práca je vzácna a má to, čo stroj nedokáže vytvoriť - dušu. A tak ako naši predkovia, aj my musíme dbať na súlad a zachovávanie významu, lebo bez toho sa z predmetu stáva gýč. Spájanie staroverského s novým je síce o to zložitejšie, ale nie nemožné.

Tri mladé slovenské výšivkárky (Biba, Veronika a Stanka) vám priamo na Festivale SVOJRÁZ ukážu, ako vyšívať rôzne vzory na súčasných materiáloch a čo z nich môže vzniknúť. Poradia, priučia a motivujú vás k tomu, aby ste aj vy vniesli slovanstvo do svojho bežného života. Ich stánok bude hýriť výšivkami na novotách aj krojoch, takže inšpirácie bude nadostač. Pozývame všetky ženy a dievčatá vyskúšať si výšivkárske umenie a mužov pokochať sa, či dokonca presvedčiť svoje drahé polovičky, aby im raz vyšili pravú slovenskú košeľu.

PREZENTÁCIA VLASTNEJ TVORBY

Na festivalu budou k vidění také výrobky inspirované zejména baltskými archaickými symboly a lidovým uměním z dílny jedné beskydské děvuchy.

Patchwork vyšívané, krásne farebné a veselé vankúšiky plnené bio pohánkovými šupkami, ktoré vám rozveselia náladu. Vyrába Lenka Andová, www.mojatvorba.sk.

Rugevit je podľa povesti najstarší syn Perúna.
Taktiež je to značka pod ktorou tvorí Rudolf Molnár, zlatník,dlhoročný šermiar,nadšenec histórie,umenia a všetkého pekného v tomto svete.

INTERAKTÍVNE SÚŤAŽE

Básnická tvorba
Máte básnické črevo? Alebo básnickú ruku či oko? No predovšetkým chuť? Táto činnosť je osvedčenou zábavou pre tvorivých ľudí.
Prebieha to takto: na začiatku festivalu si náhodne určíme nejaké slovo, ktoré bude predstavovať tému. Do večera bude dosť času niečo vymyslieť a v určený čas si odprezentujeme svoje básne. Tie možno predniesť bez obmedzení vo voľnom štýle. Vážne aj s humorom.
Keďže pokladáme tvorivú kultúru za zmysluplnú činnosť, niektoré básne oceníme aj hodnotnými cenami. Máte sa na čo tešiť! 🙂

SLOVANSKÉ BOJOVÉ UMENIE

[Systema - poznaj samého seba]
Systema pochádza z bojovej kultúry slovanských národov a stojí na základoch historického ruského bojového umenia a pravoslávnych tradícií. Skutočného bojovníka vytvára v Systeme súhra troch princípov - šikovnosť v boji, silný duch a zdravé telo. Telo musí byť oslobodené od napätia, plné vytrvalosti, flexibility, ľahkého pohybu a explozívneho potenciálu. Duch alebo psychika musí byť pokojná, bez hnevu, podráždenia, strachu, sebaľútosti, sebaklamu a pýchy. Šikovnosť v boji v sebe zahŕňa pohyby, ktoré sú silné a presné, náhle a úsporné, spontánne, nenápadné a rôznorodé. Sú znakmi skutočného profesionála.
Dvaja slovenskí certifikovaní inštruktori vás na Festivale SVOJRÁZ presvedčia aj o tom, že 20 minút cvičenia denne vám dokáže zabezpečiť zdravý život. A hoci je boj doménou mužov, ženám je odporúčané minimálne prísť sa pozrieť.
SLAVOMÍR MEŠKO
[systema-slovakia.sk]
Bojovým umeniam sa venujem od roku 1993 - základy som si vypracoval vo východoázijských umeniach. Systeme sa venujem od roku 2009 a som oficiálnym certifikovaným inštruktorom Vladimíra Vasilieva a Michaila Ryabka. Vediem pravidelné tréningy a semináre v Bratislave a seminárnu výučbu v ostatných mestách nášho klubu. Systema pre mňa znamená zdravý a radostný život plný úžasného cvičenia so skvelými ľuďmi.
Ovládať slovanské bojové umenie je pre mužov dôležité práve preto, lebo len zdravý, fyzicky a psychicky silný muž môže úspešne ochrániť svoju rodinu, blízkych i vlasť. Samozrejme, aj žena musí mať tieto atribúty, keďže sa stará o rodinu, vychováva deti a vytvára zázemie.
Návštevníkom Svojrázu predvediem tradičnú ruskú masáž, jedinečnú metódu pre zdravé telo, ako aj cvičenia na odstránenie napätia v tele, keďže tie majú na svedomí väčšinu chorôb. Ukážeme si tiež, ako docieliť zdravú a flexibilnú chrbticu a kĺby. Pre bojovníkov bude možnosť vyskúšať si zacvičiť podľa princípov Systemy, čo bude zahŕňať klasický boj bez zbraní, ale aj boj s nožom, palicou a kozáckym bičom. A bude aj prekvapenie!
ONDREJ SOBOTA
[systema-slovakia.sk]
Bojovým umeniam se venujem od roku 1999. Postupne som prešiel od aikida a karate k boxu a sebaobranným systémom. Systeme sa venujem od roku 2008 a dnes som oficiálne certifikovaným inštruktorom Vladimíra Vasilieva a Michaila Ryabka. Systema je pre mňa úžasne komplexným nástrojom na spoznávanie a zdokonalenie samého seba ako v bojovom umení, tak aj v každodennom živote. Raz ktosi povedal: „Systema sa nedá robiť, Systema sa musí žiť.“ To však zrejme platí nielen pre ňu.
Od počiatku vekov bola schopnosť ochraňovať zdravie a život blízkych aj svoju vlasť veľkou časťou mužskej podstaty. Žiaľ, to v dnešnej dobe plnej rôznych pseudo-smerov často upadá do zabudnutia. Som presvedčený, že len ten muž, ktorý si vyformuje telo a vedomie do potrebných kvalít, môže naplno rozvinúť svoj potenciál. Systema je však vhodná aj pre ženy, najmä čo sa týka sebaobrany.
Návštevníkom ukážem metodiku cvičení pre rozvoj sily, uvoľnenosti a flexibility. Prevediem im akrobaciu z pohľadu Systemy, boj a pohyb na zemi, prácu s kozáckou šabľou „šaškou“ i ďalšími zbraňami. A tiež príkladný systemácky tréning.

AKTIVITY PRE DETI

Klára Jediná: Tuláčik a Klára

"Všade môžeš ísť. Na každej ceste nájdeš niečo v každom rohu je príjemne a hlavne nikdy nie si sama."
Raz sa ma spýtal jeden človek, prečo stále chodíš? Ukľudňuje ma to. Chodím a hrám. Som vtedy šťastná, rozprávam svojím jazykom, a tým je obraz...
Tohto roku absolventka VŠMU v Bratislave odbor Bábkarská tvorba. Počas štúdia vystúpila v mnohých školských inscenáciách, ktoré sa hrali na Slovensku aj v zahraničí: Jasietka, Jánošík? Jánošík! Jánošík..., budbabkar.2015. Monodráma od Aglaja Veteranyi - Prečo sa dieťa varí v kaši je kočovné predstavenie, ktoré sa zmestí do jedného lodného kufra, a s ktorým cestuje po Slovensku i cudzine. Počas posledného roka štúdia hosťovala, a stále hosťuje v Bábkovom divadle v Bratislave v inscenácii Mio môj Mio.
Teraz, zajtra, a posledný mesiac skúša inscenáciu Tuláčik a Klára, ktorá sa vám vo všetkej farebnosti predstaví na festivale Svojráz. Autorom filozofickej rozprávky pre najmenších je Erik Jakub Groch. Réžia a dramatizácia Katarína Aulitisová, scénografia Ivana Macková, hrá Klára Jediná.

(a viac)