Deepity alebo ako vytvárať nezmysly, ktoré znejú hlbokomyseľne

V motivačnej literatúre, ezoterických textoch, na zdieľaných obrázkoch s pozadím západu slnka, z úst farárov či guruov – všade sa môžeme stretnúť so slovami, ktoré znejú hlboko, ale v podstate nevravia nič.
Hovoríme o špecifickom fenoméne, ktorý nepredstavuje len lacný gýč či skratky v myslení. „Deepity“ je pojem, ktorý preslávil americký filozof Daniel Dennett. Ten poukazuje na techniku rôznych prekrúcačov. Aké sú hlavné znaky ich prejavu?

Nehovoria priamo otvorené lži.
Musia byť schopní to povedať s vážnou tvárou.
Nemali by vyvolávať pochybnosti a zvedavosť.
Mali by znieť hlbokomyseľne.

Deepity, teda akési „hlbôstky“, sú výroky, ktoré pôsobia hlboko preto, lebo sú v skutočnosti nezmyselne sformulované. Keď im porozumiete, budete ich môcť odhaliť takmer všade. Ako to funguje?
Má aspoň dva významy, pričom sa pohybuje niekde medzi nimi.
Jeden význam je pravdivý, ale banálny.
Druhý význam je nepravdivý, ale bol by šokujúci, ak by platil.
To, čo je pravdivé, je nepodstatné, a to, čo je podstatné je nepravdivé. Táto kombinácia vytvára v mysli dynamiku, pre ktorú celý výrok môže vyznieť tak hlbokomyseľne. Najlepšie si to ukážeme na príkladoch:

Láska je len slovo.

Na jednej strane je toto tvrdenie pravdivé („láska“ je slovo), ale na druhej strane je nepravdivé, pretože láska je mnoho vecí (cit, stav, vzťah,…). Dennett na to vtipne reaguje vlastným deepity, keď hovorí „lásku nenájdeš v slovníku“.

To sa deje preto, aby si sa niečo naučil.

Na jednej strane je pravda, že sa z danej situácie niečo učíme (i keď nevravím, že vždy aj poučíme). Na tom však nezáleží, pretože sa tomu ani nemôžeme vyhnúť. Ako ľudia si z každého zážitku chtiac či nechtiac odnášame nejakú skúsenosť. Preto nás to odvádza od zamyslenia sa nad druhým významom, ktorý nám nenápadne podsúva tvrdenie, že naša skúsenosť je vlastne zámerom všetkých udalostí. Zamieňa príčinu a následok.

Niektorí špekulanti si na tomto štýle doslova vybudovali kariéru. Takto dokážu efektívne osloviť ľudí, ktorí sú viac emotívne vnímaví než racionálni, a tak im uchádza zmysel pre realitu. Zábavnou reakciou na autorov ako Deepak Chopra či Paolo Coelho sú generátory new age hlúpostí, ktoré dokážu vygenerovať deepity nerozoznateľné od toho, čo často nájdeme pod sekciou ezoterika. Vyskúšajte si sami napríklad tu.

Niekedy je lepšie nenechať sa unášať svojimi pocitmi a pýtať sa radšej otázky. Zamýšľať sa nad tým, čo to či ono vlastne znamená. Pravda nemusí byť hlboká na to, aby bola pravdou.

Posts created 11

One thought on “Deepity alebo ako vytvárať nezmysly, ktoré znejú hlbokomyseľne

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top