Časopis Kresadlo

na iskru do práchna ducha
oheň pre toho
kto ho rozfúka

 

Štvrťročník pre duchaprítomných, ktorí hľadia do budúcnosti nezabúdajúc na minulosť.

 

Kresadlo je časopis reflektujúci život človeka s dôrazom kladeným na hodnoty kultúrneho dedičstva, ich obrodenie a zveľadenie.

Časopis pôvodne vychádzal na zimný slnovrat, jarnú rovnodennosť, letný slnovrat a jesennú rovnodennosť. Funguje od zimného slnovratu 2011 a bol tlačený na recyklovaný papier.

 

Tematicky je Kresadlo zamerané na rodnoverie, históriu, etnológiu, folklór, mytológiu, filozofiu, mystiku, hlbinnú ekológiu, metapolitiku, umenie, životné skúsenosti a prax. Našim čitateľom sme priniesli viacero článkov o tradičných slovanských sviatkoch, histórii a mytológii. Predstavili sme občiny v slovenskom rodnoverí, ale aj situáciu v zahraničí. K obsahu časopisu patria i filozofické eseje, úvahy o tradičných duchovných princípoch a autentickom živote v súčasnosti, aktivizme, etike a ekológii. Spolupracujeme s OZ Pretrvanie, ktorého vybrané články tiež možno pravidelne nachádzať v Kresadle. V časopise možno nájsť aj viaceré reportáže z kultúrnych akcií alebo recenzie umeleckých diel. Nechýbajú ani články venujúcej sa zdravej výžive a tradičným plodinám či výrobkom. Poskytli sme tiež priestor pre propagáciu tradičných remeselníkov a každého, kto svojou prácou prispieva k zveľadeniu našej kultúry. V Kresadle možno nájsť niekoľko rozhovorov s inšpiratívnymi osobnosťami z našej kultúrnej oblasti. Ukázali sme, že nám nie je cudzí ani humor.

Takmer všetku prácu s časopisom mala na starosti redakčná dvojica Budislav a Tvor, ktorí napísali aj väčšinu článkov, mali na starosť tlač a viazanie. Logo nám vytvoril Paľo Francúz. S grafickou úpravou a layoutom prvých čísiel nám pomáhal Preslav, ktorého neskôr nahradil Matej Bášti. Po čase jeho úlohu prevzal Tvor. O korekciu sa starala spočiatku Michaela Andraščíková a neskôr Sonka. Počas celého doterajšieho fungovania časopisu dobrovoľne prispievalo niekoľko ďalších autorov a pre dobro našej veci prispelo svojimi aktivitami ešte zopár ľudí – všetkým patrí vďaka a chvála.

 

Tlačený časopis bol dostupný na Slovensku a v Česku. Nájsť ste ho mohli na sviatočných obradoch spriatelených slovanských občín, na vybraných kultúrnych akciách, ale zasielame ho zvyčajne aj poštou. Nové články Kresadla budete môcť čítať aj na stránkach Ohniska.

 

 

Najnovšie články časopisu Kresadlo

So súkromným vlastníctvom na večné časy. Naozaj to nejde inak? (Časť 2.)

  Príklady skryto či zjavne poukazujúce na kontroverznosť súkromného vlastníctva môžeme vidieť aj v našej bezprostrednej blízkosti. V stredoveku mali zásadný vplyv na využívanie krajiny šľachtici, dnes majú obrovskú moc […]

So súkromným vlastníctvom na večné časy. Naozaj to nejde inak? (Časť 1.)

Má človek-jednotlivec právo vlastniť rieku, pôdu či les, a zároveň vylúčiť z užívania ostatných? Dnes považujeme inštitúciu súkromného vlastníctva za niečo úplne samozrejmé. No nie vždy tomu tak bolo. Už […]

Cesta

Hľadá si chodec cestu, alebo cesta chodca? O čom tento výrok vlastne hovorí? Azda o slobodnej voľbe, ktorá je spochybňovaná. Uvedomil som si to nedávno cestou parkom, ktorá pozostávala z […]

Všetky články